Výběr partnerství pro zajištění pilotáže modelů spolupráce škol a firem

V rámci veřejné zakázky „ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM“ došlo dne 8. srpna k otevření obálek s nabídkami uchazečů. Z celkového počtu 25 poptávaných partnerství bylo v 15 případech nutno zrušit příslušnou část veřejné zakázky. Důvodem bylo, že v sedmi případech v dané části veřejné zakázky se přihlásil jen jediný uchazeč, dále v osmi případech se do příslušné části nepřihlásil žádný zájemce.

Podrobnější informace viz oznámení o zrušení uveřejněné na profilu zadavatele. Výsledky výběrového řízení ve zbývajících 10 partnerstvích budou známy po ukončení práce hodnotící komise a uplynutí příslušných lhůt dle zákona o veřejných zakázkách.


Pro zrušené části zakázky bude vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení, je plánováno rozdělit zbylé finance v objemu 26.366.300 Kč bez DPH (z celkové částky 43.732.600,- Kč bez DPH). Nové kolo výběrového řízení bude vyhlášeno v nejbližším možném termínu v průběhu školního roku 2013/2014 po vzájemné dohodě MŠMT coby realizátora projektu POSPOLU v Operačním programu vzdělání pro konkurenceschopnost a NÚV jako partnera projektu.

Realizační tým projektu POSPOLU oceňuje práci na nabídkách do soutěže všech uchazečů o zajištění a realizaci pilotáže. Uchazeči, kteří předložili nabídky a kvůli nedostatečnému počtu nabídek byla soutěž v poptávané části veřejné zakázky zrušena (nutné jsou totiž dle zákona alespoň dvě nabídky pro každou vypsanou dílčí část zakázky, aby mohl výběr proběhnout), mají možnost podat nabídky v novém kole soutěže a mohou sledovat i nadále aktuální informace o projektu na stránce http://archiv-nuv.npi.cz/pospolu.

K odběru novinek projektu POSPOLU a tedy k zaslání informace o novém vyhlášení veřejné zakázky k pilotáži se mohou zájemci přihlásit na adrese http://archiv-nuv.npi.cz/pospolu/registrace.