Česko se zhlédlo v Německu. Učni se budou školit přímo ve firmách

6.5.2013  Hospodářské noviny  V září začnou učni a studenti z pětadvaceti tuzemských škol docházet na praxe do firem. V Česku se tak naplno rozjede projekt Pospolu, který má rozhýbat české odborné školství, ve kterém spolupráce průmyslu a škol stále vázne. Česko na projekt získalo 106 milionů korun z evropských fondů.

"Požadavky škol jsou trochu jiné než požadavky firem. Firmy by rády žáky připravily takzvaně na míru svým potřebám, kdežto školy a stát potřebují mít záruku, že po vyškolení budou mít žáci určitý standard znalostí a dovedností, s kterým se uplatní i v různých firmách v oboru," vysvětluje stávající situaci v českém odborném školství Lucie Šnajdrová z Národního ústavu pro vzdělávání. Ten má projekt na starosti.
Firmy se odborné výuky učňů a středoškoláků stále účastní jen sporadicky. Úkolem škol a firem, které se do projektu přihlásí, proto bude zmapovat podmínky a náklady na spolupráci tak, aby mohly sloužit jako vzor ostatním. Do ledna 2015 na to každé partnerství dostane v průměru 1,75 milionu korun bez DPH. Vláda také nedávno schválila, že firmy si budou moci odečíst náklady na mzdy pro učně z daní.
Hlavní tvůrci projektu - Svaz průmyslu a dopravy a ministerstvo školství - se při jeho přípravě zhlédli především v Německu, kde studenti běžně docházejí na praxe do reálného pracovního prostředí a kam se HN podívaly. "V Německu se nezaměstnanost mladých lidí pohybuje kolem pouhých šesti procent. Je to tím, že v našem systému dáváme žákům možnost vyučit se v podniku, čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že si je po vyučení podnik převezme," pochvaluje si Jürgen Helmes, vedoucí Průmyslové a obchodní komory v Regensburgu. Stejně to vidí i viceprezident Česko-německé obchodní a průmyslové komory Pavel Roman: "Německé odborné školství připravuje žáky podle reálných potřeb průmyslu."
Německému průmyslu se tak podařilo zvrátit negativní trend nezájmu mladých o odborné školy, kterému teď čelí i Česko. Cestu odborného vzdělávání tam volí dvě třetiny středoškoláků.
"Tento systém nám umožňuje velmi flexibilně vzdělávat zaměstnance. Nejsou vychováváni jen pro jednu firmu. Učeň tu získá základ například pro povolání strojní technik a dál se specializuje, podle toho, do jaké společnosti nastoupí," říká Christian Hofferz z výukového střediska firmy Siemens v Regensburgu, kde je aktuálně zapsáno 515 studentů.