Cestou k dobré pracovní síle mohou být i firemní školy

26.3.2015 Hospodářské noviny -  Energetika není v personální oblasti jediným ohroženým oborem.  Lidé chybějí také v řadách středního zdravotnického personálu, ve strojírenství a v elektrotechnických oborech. Poptávka je také po stavařích.  Průmyslové podniky se snaží více spolupracovat se školami.

Sektor energetiky je vážně ohrožen kvalitou a dostupností lidských zdrojů, tvrdí zpráva Nezávislé energetické komise vypracovaná už v roce 2008. „Podle této zprávy byl zájem studentů o obory vzdělání vhodné pro energetiku, stejně jako o následné uplatnění v tomto sektoru velmi nízký. Důsledkem byla zhoršující se věková struktura v sektoru a složitější obsazování volných míst s perspektivou dalšího zhoršení v následujících letech,“ konstatuje ředitelka Národního vzdělávacího fondu Miroslava Kopicová. Podíl osob nad 50 let věku v sektoru výroby, přenosu a rozvodu elektřiny roste výrazněji než v souvisejících odvětvích nebo v celé ekonomice.  Energetika ale zdaleka není v personální oblasti jediným ohroženým oborem. Lidé chybějí také v řadách středního zdravotnického personálu, ve strojírenství a v elektrotechnických oborech. Poptávka je také po stavařích.

Celý článek je k dispozici zde.