Co žádá praxe aneb jak připravit žáky pro praktický profesní život

Publikace projektu Pospolu z roku 2015 pro skupinu oborů vzdělání 43 Veterinářství a veterinární prevence (43-41-M/01 Veterinářství).

Metodická publikace je určena učitelům středních škol jako podpůrný materiál pro přípravu žáků na vstup do reálného pracovního prostředí firem. Jejím cílem je poskytnout učitelům nové a inspirativní informace pro rozvoj odborných kompetencí žáků v rámci odborné praxe. Důraz je kladen na zkvalitnění výuky, a to zejména prostřednictvím partnerství škol a zaměstnavatelů. Publikace obsahuje návrhy na zlepšení praxí u sociálních partnerů, na jejich podporu.

Autorský kolektiv: Ing. Libor Heřman, Ing. Dušan Jakovljevič, MVDr. Milada Polláková, Ing. Stanislava Pospíšilová, MVDr. Marie Prokšová

Publikace je součástí edice Z praxe škol.

Ke stažení zde (3,35 MB).