Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Můžeme sestavit hlavní modul (základ pilotáže) v partnerství č. 9 z oborů 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (8 žáků), 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (12 žáků), 23-51-H/01 Strojní mechanik (5 žáků), 23-45-L/01 Mechanik seřizovač (6 žáků ve třech firmách - umístění v počtech 2+2+2), v celkovém počtu hodin převyšujícím 5000? Mohou být v jedné firmě pouze dva žáci? Pro každý obor musíme vypsat pouze jednu šablonu, i když jsou žáci jednoho oboru umístěni ve třech firmách? Celkem tedy 4 šablony? 

Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.


Odpověď:

Ano, navrhované sestavení odpovídá požadavkům zadavatele. V jedné firmě mohou být pouze dva žáci. Šablony se vyplňují pro každý obor vzdělání, tedy celkem 4 šablony.