Základ a doplněk pilotáže

Na této stránce uveřejňujeme část dodatečných informací k veřejné zakázce „ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM“, konkrétně odopovědi na dotazy zájemců o podání nabídky k základu a doplňku pilotáže .

Uvedené odpovědi se vztahují k zadávací dokumentaci, kterou si včetně dodatečných informací můžete stáhnout na profilu zadavatele. Článek s přehledem nejdůležitějších informací k celé veřejné zakázce naleznete zde.

 

Přehled všech stránek s dotazy


1 2 3 4   Následující   ››

Dotaz č. 20 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

K otázce 27 z DI 14 - Uchazeč má celkem řádově mnoho desítek žáků v OV. Z odpovědi ale nevyplynulo, jak se posuzuje nabídnutý modul OV pro konkrétní obor, kde čtyři žáci budou v provozovnách na uzemí "domácího" kraje a jeden žák bude v provozovně jiného kraje. V příloze č. 9 se přímo volí, zda jsou žáci modulu na pracovištích "domácího" kraje - vybírá se "ANO". V případě že nejsou, volí se "NE" a pak modul automaticky spadne do doplňku a nenačítá se do níže umístěného kontrolního seznamu. Jak má být tedy označen modul OV oboru se 4/5 žáků z domácího kraje a 1/5 žáků (tzn. přibližně takto odpovídají i hodiny) ve sloupci "Region - Uchazeč nabízí místo plnění v určeném regionu pro základ pilotáže" - ANO nebo NE? Protože v podstatě to platí oboje zároveň. Byť převažuje váhou počtu žáků a hodin ANO. 

 

Dotaz č. 27 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Je možné podat nabídku šablony oboru pro Zlínský kraj, kde OV pěti žáků zajistí jako subdodavatelé pět firem (v každé firmě jeden žák), přičemž jedna firma je v sousedním kraji (má tam sídlo i provozovnu)? Obdobě je tomu u druhé šablony dalšího oboru, kde je rovněž jeden žák umístěn do firmy se sídlem v sousedním kraji (ale provozovna už je v "našem" kraji). Je toto možné nebo každý subdodavatel musí být z kraje, ve kterém podáváme nabídku?  

 

Dotaz č. 25 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

  Jaký bude správný postup při vykazování hodin, v případě, že žák krátkodobě onemocní? Zavážeme se k určitému počtu žákohodin odborného výcviku, ale tyto situace budou nastávat velice pravděpodobně a současně nebude nepřítomnost tak dlouhá, abych za žáka dosazovali náhradníka. 

 

Dotaz č. 18 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Už minulý školní rok jsme se intenzivně věnovali spolupráci se 3 elektrotechnickými školami v našem okolí na naše náklady a teď jsme moc rádi, že přišel projekt, který by nám na tyto náklady přispěl. Celá výuka probíhá v Olomouckém kraji následující formou: 1.     Projektové dny  -  přijedou žáci 2. ročníku na celkem 8 projektových dnů během školního roku, mají u nás1 -2 hodiny teorie a pak jsou 4-5 hodin v praktické výuce, na závěr jsou vyhodnoceni 2.     Odborná praxe - máme uzavřené smlouvy se školami na určité žáky ze spádové oblasti, kteří jsou u nás podle ročníku a oboru 2-4 dny/2 týdny 3.     Výuka pedagogů -  společně se žáky na projektových dnech + účast na speciálních školeních Můžete mi prosím poradit, jakým způsobem bych měla vyplnit všechny ty šablony, které konkrétní náklady můžu kalkulovat ( v příloze č. 11 jsou jen všeobecně vyjmenované), abychom optimálně využili Váš projekt?   

 

Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

V zadávací dokumentaci je informace, že na 6 žáků musí být přítomen jeden mistr odborného výcviku. Máme skupinu 30 studentů a tři mistry odborného výcviku s tím, že v jeden den je výuce přítomno vždy jen max. 15 žáků. Splňujeme tak zadání, nebo musíme mít počet mistrů na celou skupinu 30 studentů i když studenti nejsou nikdy současně společně na praktickém vyučování? 

 

Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Prakticky vyučovaným oborem v naší společnosti je obor 23-45-L/004 Mechatronik, jde o nadstavbu oboru mechanik seřizovač. Mohu tedy použít kód 23-45-L/01 v, sloupci obor pro realizaci pilotáže? 

 

Dotaz č. 17 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Budou-li v partnerství dvě a více škol – musí se všechny subjekty účastnit hlavního modulu nebo některé mohou být zapojeny pouze doplňkově a případně je-li dán minimální rozsah doplňkových modulů. 

 

Dotaz č. 16 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Lze do základu pilotáže zahrnout partnerství firmy spadající do oboru 36 Stavebnictví, jedná se konkrétně o výrobu skleněné mozaiky a Umělecko-průmyslové střední školy? 

 

Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Můžete nám prosím zodpovědět dotazy níže? Partnerství bychom rádi vytvořili za naši společnost + 3 střední odborné školy. Je v tomto případě možné v odborném výcviku stanovit počet žáků celkem 25 nebo 25 žáků x 3 školy, tj. 75 žáků? 

 

Dotaz č. 4 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Při přípravě šablon realizujeme získání odborných kompetencí vždy v přímé vazbě na konkrétní RVP těchto oborů, potažmo ŠVP školy. Vzhledem k většímu propojení na reálnou praxi máme tyto odborné kompetence dále mimo RVP a ŠVP rozšířeny i o kompetence plynoucí z kvalifikačních požadavků daného pracovního místa, které firma požaduje pro daný obor studia. Je toto rozšíření možné? 

 

Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Může být v rámci odborného výcviku realizovaného ve firmě instruktorem i náš učitel odborného výcviku nebo jen zaměstnanec dané firmy? 

 

Dotaz č. 19 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Při sepisování projektu POSPOLU jsme zjistily, že mezi vybranými obory vzdělání nejsou obory vzdělání 21 - metalurgické obory. Jedná se nám konkrétně o obory 21-53-H/01 modelář a obor 21-44-L/01 technik modelových zařízení. Chceme se zeptat, zda tyto obory můžeme zahrnout jako doplňkové obory pro modul Odborný výcvik (rozšiřující modul pilotáže). Dle našeho názoru do oblasti technických oborů patří i obory číslo 21. 

 

Dotaz č. 17 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Rozumíme správně zadání, že v hlavním modulu pilotáže připadá na žáka 200 hodin? (V šabloně odborného výcviku je uveden minimální počet hodin 1 000 a počet žáků 5, z čehož vyplývá 200 hodin na žáka.) Je možné, aby na žáka připadl nižší počet hodin? Jako příklad uvedu – 10 žáků a 1 000 hodin (100 hodin na žáka)? 

 

Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7., otázka navazuje na dotaz č. 12

Za předpokladu aplikace výše uvedeného modelu. V doplňku hlavního modulu pilotáže budou realizovány stáže obou firem a spolupracujících škol v jednom oboru (KKOV), v různých krajích. Budeme vyplňovat pouze jednu šablonu? Minimální rozsah počtu žáků a hodin tedy naplníme společně? 

 

Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7., otázka navazuje na dotaz č. 12

Za předpokladu aplikace výše uvedeného modelu. Základ modulu pilotáže by byl naplněn partnerstvím mateřské firmy a jedné ze zainteresovaných středních škol. Dceřiná společnost by se pak se svou partnerskou školou, společně s matkou a její partnerskou školou, účastnila části doplňku hlavního modulu pilotáže. 

 
1 2 3 4   Následující   ››