Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Může být v rámci odborného výcviku realizovaného ve firmě instruktorem i náš učitel odborného výcviku nebo jen zaměstnanec dané firmy? 

Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.Odpověď:

Plněním modulu odborný výcvik se dodavatel zavazuje v rámci partnerství uskutečnit odborný výcvik v reálném pracovním prostředí zapojených firem za podpory pracovníků těchto firem, očekává se jejich role jako instruktorů. Je možné ale nabídnout model, kdy pracovník firmy je spíše mentor a supervizor daného odborného výcviku s jasně danou odpovědností a mírou zapojení a na samotném odborném výcviku v takovém případě mohou společně spolupracovat učitel odborného výcviku ze zapojené školy a konkrétní odborník z praxe. Vedení odborného výcviku v reálném pracovním prostředí zapojených firem pouze učiteli z příslušných škol nebude posouzeno hodnotící komisí jako plnění předmětu veřejné zakázky.