Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

V zadávací dokumentaci je informace, že na 6 žáků musí být přítomen jeden mistr odborného výcviku. Máme skupinu 30 studentů a tři mistry odborného výcviku s tím, že v jeden den je výuce přítomno vždy jen max. 15 žáků. Splňujeme tak zadání, nebo musíme mít počet mistrů na celou skupinu 30 studentů i když studenti nejsou nikdy současně společně na praktickém vyučování? 

Dotaz č. 7 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.


Odpověď:

Model uvedený tazatelem je možný, je nutné ho ale přesně popsat do nabídky, aby hodnotící komise nebyla uvedena v omyl při posuzování splnění zákonných podmínek pro realizaci konkrétního modulu.