Rozšíření pilotáže

Na této stránce uveřejňujeme část dodatečných informací k veřejné zakázce „ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE PILOTÁŽE MODELŮ SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM“, konkrétně odopovědi na dotazy zájemců o podání nabídky k rozšíření pilotáže .

Uvedené odpovědi se vztahují k zadávací dokumentaci, kterou si včetně dodatečných informací můžete stáhnout na profilu zadavatele. Článek s přehledem nejdůležitějších informací k celé veřejné zakázce naleznete zde.

 

Přehled všech stránek s dotazy1 2   Následující   ››

Dotaz č. 26 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

V případě že podáváme nabídku pouze na základ pilotáže – odborný výcvik, nemáme co vepsat do šablon P4 –P8. Je v tomto případě potřeba vyplnit šablony P4 až P8 a přílohu 10 v excel formuláři? Pokud ano jakou formou? 

 

Dotaz č. 26 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Jako doplněk pilotáže budeme navrhovat profilové maturitní zkoušky a obhajoba prací ze šk. roku 2014/2015 proběhne až po ukončení projektu   v 1/2015. Jak správně propočítat hodiny konzultací a přítomnosti ve firmě, abychom mohli splnit požadavky projektu? Počítá se s možností dodatečného doložení až po obhajobách v květnu 2015? 

 

Dotaz č. 20 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

V šabloně pro modul Stáže učitelů odborného výcviku (hodnocení) je uvedeno, že uchazeč povinně nabídne k závěrečné zprávě modulu vybrané podklady k učebním materiálům, které budou pro stáže učitelů použity. Můžete prosím konkrétněji uvést, co je tímto myšleno? 

 

Dotaz č. 16 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

V případě, že bychom chtěli zapojit učitele ze dvou oborů (23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení a 23-51-H/01 Strojní mechanik), jak to máme v Příloze č. 10 uvést? V řádku lze zvolit pouze jeden obor. Tentýž dotaz souvisí také s šablonou Využití odborníků z praxe, jak máme v tabulce u dané šablony uvést dva výše uvedené učební obory? Předpokládáme, že lze vyplnit jednu šablonu pro stáže učitelů, i když vyučují různé dva strojní obory, stejně tak jednu šablonu modulu Využití odborníků z praxe zapojit žáky dvou učebních oborů. Vzhledem k tomu, že aktivity budou probíhat ve skupinách společně pro oba obory, bude nabídková cena pro modul společná. Nebo se u rozšiřujících modulů musí také vyplňovat šablony pro každý obor? 

 

Dotaz č. 15 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

V Příloze č. 10 - Průvodní list nabídky - Rozšíření pilotáže – Celkový plán hodin u modulu Stáže učitelů ve firmě: Myslí se zde, celkový plán hodin na jednoho učitele nebo na všechny zapojené učitele. Př. při zapojení třech učitelů máme uvést 48 hodin/učitel nebo součet hodin za všechny tři učitele 144 hodin? Stáž bude probíhat ve skupině. 

 

Dotaz č. 16 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

V rámci rozšiřujícího modulu pilotáže hodláme uskutečnit stáže učitelů odborného výcviku. Tyto stáže by však byly začleněny do různých oborů (KKOV). Musí být za každý takový obor vyplněna jedna šablona a naplněn minimální počet učitelů a plán hodin? 

 

Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Pokud v modulu Využití odborníků z praxe využijeme formu exkurzí může být počet hodin (20) rozdělen do více exkurzí v různých firmách? 

 

Dotaz č. 3 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7., otázka navazuje na dotaz č. 1 a dotaz č. 2

Je takto podaná nabídka kompletní a vyhovující i s absencí rozšiřujícího modulu? 

 

Dotaz č. 2 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7., otázka navazuje na dotaz č. 1

Můžeme ve stejné nabídce sestavit rozšiřující modul - Stáže učitelů odborného výcviku ve firmě z oborů 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud (3 učitelé), 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (3 učitelé) vždy po 48 hodinách? Pro každý obor musíme vypsat jednu šablonu - celkem tedy 2 šablony? 

 

Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Profilová maturitní zkouška musí být realizována v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 6 je mimo jiné uvedeno: Popište také specifika pro konkrétní druh plánované maturitní práce. Z obsahu přílohy č.6 plyne, že projekt Pospolu podporuje pouze jednu z forem profilové části maturitní zkoušky a to je Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí. Vyhláška č. 177/2009 Sb. však umožňuje různé formu praktické zkoušky, cituji ČÁST TŘETÍ - PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY § 15 Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí § 18 Praktická zkouška Je možné v rámci přílohy č. 6 projektu POSPOLU řešit profilovou část maturitní zkoušky dle § 18, vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění v oborech vzdělávání L? Upozorňujeme, že obecný model spolupráce pro obory vzdělávání typu L se v popisu cíle o oborech typu L vůbec nezmiňuje. Jsou zde zmíněny pouze obory typu M - viz příloha str. 10. Znamená to, že praktická maturitní zkouška není podporována? 

 
1 2   Následující   ››