Dotaz č. 26 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

V případě že podáváme nabídku pouze na základ pilotáže – odborný výcvik, nemáme co vepsat do šablon P4 –P8. Je v tomto případě potřeba vyplnit šablony P4 až P8 a přílohu 10 v excel formuláři? Pokud ano jakou formou? 

Dotaz č. 26 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.


Odpověď:

Podmínkou podání nabídky je nabídnutí alespoň jednoho rozšiřujícího modulu, který se eviduje v nabídce v příloze 10. Tedy je nutné, aby uchazeč alespoň jeden modul jako rozšiřující vybral a nabídl jeho plnění a dle toho vyplnil alespoň jednu z příloh P4 až P8. Počet nabídnutých šablon v rozšíření pilotáže je také součástí hodnocení, jak se uchazeč dočte v kapitole 9 zadávací dokumentace (subkritérium 4 v hodnocení “vlastního návrhu řešení”).