Dotaz č. 16 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

V rámci rozšiřujícího modulu pilotáže hodláme uskutečnit stáže učitelů odborného výcviku. Tyto stáže by však byly začleněny do různých oborů (KKOV). Musí být za každý takový obor vyplněna jedna šablona a naplněn minimální počet učitelů a plán hodin? 

Dotaz č. 16 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.


Odpověď:

Pro každou šablonu je třeba splnit minimální počet hodin a učitelů a pro každý obor je třeba vyplnit vlastní šablonu. Oborem je jakýkoliv vyučovaný obor u zapojených škol z podpořených oborů v celé veřejné zakázce (přehled strana 9 zadávací dokumentace), který se aktuálně ve škole vyučuje a přímou pedagogickou činnost v odborných předmětech teoretického nebo praktického vyučování v něm vykonávají ti pedagogičtí pracovníci, kteří se stáže zúčastní.