Dotaz č. 20 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

V šabloně pro modul Stáže učitelů odborného výcviku (hodnocení) je uvedeno, že uchazeč povinně nabídne k závěrečné zprávě modulu vybrané podklady k učebním materiálům, které budou pro stáže učitelů použity. Můžete prosím konkrétněji uvést, co je tímto myšleno? 

Dotaz č. 20 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.


Odpověď:

Zadavatel předpokládá, že při účasti učitelů na stáži budou těmto učitelům poskytnuty nějaké studijní materiály (např. prezentace, návody, technologické postupy apod). Jelikož zadavatel ctí know-how zapojených partnerů v pilotáži i možný specifický charakter takových materiálů, očekává se, že zapojení partneři předají v závěrečných zprávách minimálně metadata o použitých materiálech pro stáž a u některých materiálů i jejich anotace či celé znění tak, aby po dohodě se zadavatelem mohly některé tyto materiály být recenzovány pracovníky projektu POSPOLU a využity při předávání výstupů z pilotáže dalším zájemcům. Tyto materiály učitelé - stážisté budou dále využívat při přípravě na vyučovací hodiny, možné je tedy také předat již zpracované učební materiály určené pro žáky.

Této problematice jsme se věnovali již v dotazu č. 1 uveřejněného v dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.