Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

  Ve vzorové smlouvě VII/11 je psáno: "Náležitosti průběžné zprávy o realizaci partnerství: - dokončené učební materiály (minimálně 3 materiály za jedno období pilotáže)" - co je myšleno jedním obdobím?   

Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.Odpověď:

Obdobím pro tvorbu učebních materiálů je myšleno každé zahájené pololetí dle běžného školního roku pilotáže v závislosti na datu podpisu smlouvy. Materiály (v počtu 3 na toto období) tedy budou přílohou pouze ve zprávách, které budou odevzdávány ke dnům 31/1/2014, 31/8/2014 a 31/3/2015.