Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Pokud v modulu Využití odborníků z praxe využijeme formu exkurzí může být počet hodin (20) rozdělen do více exkurzí v různých firmách? 

Dotaz č. 8 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.


Odpověď:

Ano, je to možné.