Dotaz č. 16 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

V případě, že bychom chtěli zapojit učitele ze dvou oborů (23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení a 23-51-H/01 Strojní mechanik), jak to máme v Příloze č. 10 uvést? V řádku lze zvolit pouze jeden obor. Tentýž dotaz souvisí také s šablonou Využití odborníků z praxe, jak máme v tabulce u dané šablony uvést dva výše uvedené učební obory? Předpokládáme, že lze vyplnit jednu šablonu pro stáže učitelů, i když vyučují různé dva strojní obory, stejně tak jednu šablonu modulu Využití odborníků z praxe zapojit žáky dvou učebních oborů. Vzhledem k tomu, že aktivity budou probíhat ve skupinách společně pro oba obory, bude nabídková cena pro modul společná. Nebo se u rozšiřujících modulů musí také vyplňovat šablony pro každý obor? 

Dotaz č. 16 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.


Odpověď:

U rozšiřujících modulů je nutné vyplňovat šablonu pro každý obor, počet vyplněných šablon je pak i součástí hodnocení a bonifikace u konkrétní nabídky. Pokud jeden učitel učí ve více oborech a charakter stáže se bude lišit v rámci rozvoje odborných kompetencí učitele ve vztahu k předmětovému portfoliu dvou různých oborů, pak je možné pro tohoto jednoho učitele popsat realizaci stáže do dvou šablon (v každé šabloně musí být ovšem naplněn minimální počet hodin). V tomto případě je tedy možné jednoho učitele  využít pro plnění realizace dvou šablon různých stáží. Na každou šablonu stáže pro učitele je nutné nabídnout alespoň 3 učitele z jedné či více spolupracujících škol, kteří budou absolvovat popisovanou stáž. Pokud se uchazeč rozhodne popsat stáž pro jednoho učitele (který učí ve více oborech) pouze do jedné šablony, musí vybrat jeden charakteristický obor pro tohoto učitele, uvést ho v Příloze č. 10 a do popisu šablony uvést konkrétní zaměření celé stáže.

Šablony Využití odborníků z praxe vyplňuje uchazeč obdobně, vždy je nutné uvést konkrétní obor a pokud se realizace modulu bude věnovat více oborům, je vhodné toto plnění popsat do více šablon.