Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Prakticky vyučovaným oborem v naší společnosti je obor 23-45-L/004 Mechatronik, jde o nadstavbu oboru mechanik seřizovač. Mohu tedy použít kód 23-45-L/01 v, sloupci obor pro realizaci pilotáže? 

Dotaz č. 5 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.


Odpověď:

V rámci platné soustavy oborů SŠ (viz nařízení vlády č. 367/2012 Sb. http://www.msmt.cz/dokumenty/novela-narizeni-vlady-o-soustave-oboru-vzdelani) byl obor Mechatronik včleněn do oboru 23-45-L/01 Mechanik seřizovač, proto uvedený postup je správný, do šablony je vhodné konkrétní zaměření oboru zpřesnit ve vztahu k platnému ŠVP zapojené školy.