Dotaz č. 19 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Při sepisování projektu POSPOLU jsme zjistily, že mezi vybranými obory vzdělání nejsou obory vzdělání 21 - metalurgické obory. Jedná se nám konkrétně o obory 21-53-H/01 modelář a obor 21-44-L/01 technik modelových zařízení. Chceme se zeptat, zda tyto obory můžeme zahrnout jako doplňkové obory pro modul Odborný výcvik (rozšiřující modul pilotáže). Dle našeho názoru do oblasti technických oborů patří i obory číslo 21. 

Dotaz č. 19 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.


Odpověď:

Obory ze skupiny oborů vzdělání č. 21 zadavatel do pilotáže nezahrnul a není tedy možné je zařadit ani do rozšíření pilotáže.