Dotaz č. 17 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Rozumíme správně zadání, že v hlavním modulu pilotáže připadá na žáka 200 hodin? (V šabloně odborného výcviku je uveden minimální počet hodin 1 000 a počet žáků 5, z čehož vyplývá 200 hodin na žáka.) Je možné, aby na žáka připadl nižší počet hodin? Jako příklad uvedu – 10 žáků a 1 000 hodin (100 hodin na žáka)? 

Dotaz č. 17 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.


Odpověď:

Ano, je možné, aby na 1 žáka připadl nižší počet hodin. Minimální požadavky stanovené zadavatelem v šabloně na sebe nejsou nijak vázané. Je nutné dodržet alespoň minimální uvedené požadavky na počet žáků a počet hodin. Při navýšení počtu žáků, pak logicky průměr hodin na 1 žáka poklesne.