Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7., otázka navazuje na dotaz č. 12

Za předpokladu aplikace výše uvedeného modelu. Základ modulu pilotáže by byl naplněn partnerstvím mateřské firmy a jedné ze zainteresovaných středních škol. Dceřiná společnost by se pak se svou partnerskou školou, společně s matkou a její partnerskou školou, účastnila části doplňku hlavního modulu pilotáže. 

Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7., otázka navazuje na dotaz č. 12


Odpověď:

Ano, je to možné.