Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Může být partnerství tvořeno dvěma soukromými subjekty s vlastními právními subjektivitami (konkrétně by to byla mateřská společnost a dceřiná společnost) a dvěma školami, kdy by každý ze soukromých subjektů zajišťoval stáž pro jednu školu, s níž spolupracuje? Nabídku by předkládaly tyto soukromé subjekty společně, školy by byly do nabídky zapojeny na základě subdodavatelského vztahu. 

Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.


Odpověď:

Ano, je to možné.