Dotaz č. 18 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.

Už minulý školní rok jsme se intenzivně věnovali spolupráci se 3 elektrotechnickými školami v našem okolí na naše náklady a teď jsme moc rádi, že přišel projekt, který by nám na tyto náklady přispěl. Celá výuka probíhá v Olomouckém kraji následující formou: 1.     Projektové dny  -  přijedou žáci 2. ročníku na celkem 8 projektových dnů během školního roku, mají u nás1 -2 hodiny teorie a pak jsou 4-5 hodin v praktické výuce, na závěr jsou vyhodnoceni 2.     Odborná praxe - máme uzavřené smlouvy se školami na určité žáky ze spádové oblasti, kteří jsou u nás podle ročníku a oboru 2-4 dny/2 týdny 3.     Výuka pedagogů -  společně se žáky na projektových dnech + účast na speciálních školeních Můžete mi prosím poradit, jakým způsobem bych měla vyplnit všechny ty šablony, které konkrétní náklady můžu kalkulovat ( v příloze č. 11 jsou jen všeobecně vyjmenované), abychom optimálně využili Váš projekt?   

Dotaz č. 18 uveřejněný v Dodatečné informaci 14 ze dne 30. 7.


Odpověď:

Na dotaz se pokusí zadavatel odpovědět popsáním základních principů strukturace nabídky, jakákoliv rada s ohledem na velmi konkrétní dotaz uchazeče by byla v rozporu s principem vydávání dodatečných informací.

  1. 1.     Obory skupiny 26 jsou podpořeny zakázkou ve všech partnerstvích 1-25. Jako plnění hlavního modulu (odborného výcviku) v základu pilotáže jsou očekávány nabídky pro skupinu 26 v partnerstvích 1-9 a 14-17. Odborná praxe u oborů L a M je podpořena u skupiny 26 jen jako doplňkový nebo rozšiřující modul.
  2. 2.     Určený region plnění veřejné zakázky se vždy posuzuje na základě provozoven, kde se žáci budou účastnit plnění modulu, sídlo samotných škol pro toto určení místa plnění nemá rozhodující vliv.
  3. 3.     K nabídnutým formám spolupráce - projektové dny je možné nabídnout v rámci šablony “Využití odborníků z praxe”, kterou lze podat jako rozšíření pilotáže. Odborná praxe je přímo obsahem plnění šablony “odborná praxe”. Výuka pedagogů nesplňuje charakter šablony “Stáže učitelů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů ve firmě”, pokud nebude doplněna o aktivity v rozsahu 48 hodin na jednoho učitele dle popisu v konkrétní šabloně.

Dle všeho tento uchazeč vyplní nějakou šablonu “odborného výcviku”, nějakou šablonu “odborné praxe” a nějakou šablonu “stáže učitelů” pro partnerství 17 (protože tam má sídlo i provozovnu). Každou šablonu vyplní specificky pro každý konkrétní obor ze 3 zapojených škol, které uvádí, že se budou účastnit partnerství.

To se týká kalkulace nákladů, je na uchazeči, jaké náklady si do předmětu plnění veřejné zakázky zahrne, jediná omezení vyplývají z části vzorové smlouvy III., odstavec 6 a 7 a z podmínky fakturovat režijní náklady na partnerství maximálně ve výši 8% celkové nabídkové ceny bez DPH (jak je uvedeno v položkovém rozpočtu v příloze 11 zadávací dokumentace). Problematice financování se zadavatel věnoval již v dotazu č. 19 uveřejněného v dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7. nebo v dotazu č. 22 uveřejněného v dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.