Dotaz č. 22 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Zajímá nás na co lze plánované finanční prostředky cca. 1,7mil.Kč použít a jakým způsobem se budou proúčtovávat. Spolupráci s umisťováním studentů do firem v rámci odborného výcviku provádíme již léta a není nám jasné v čem lze případně onu spolupráci posílit, vylepšit či podpořit pomocí projektu a již zmíněnou finanční dotací. Prosím o jasnou a co nejstručnější odpověď. 

Dotaz č. 22 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.


Odpověď:

Účelem veřejné zakázky není předložit nabídku, která by stávající spolupráci škol a firem v rámci odborného výcviku měla nutně dále posílit či vylepšit. V názvu veřejné zakázky je uvedeno, že jde o pilotáž spolupráce, tzn. že jde o ověření modelu spolupráce. Stačí tedy, pokud v nabídce popíšete model spolupráce škol a firem, který funguje a který máte ověřený, pokud splníte všechny podmínky požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci. Pokud jde o finanční prostředky určené na splnění předmětu veřejné zakázky, nejde o dotaci. Podmínky týkající se čerpání finančních prostředků naleznete v části III. vzorové smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace) a v příloze č. 11 zadávací dokumentace - Plánované výdaje partnerství.