Dotaz č. 17 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Budou-li v partnerství dvě a více škol – musí se všechny subjekty účastnit hlavního modulu nebo některé mohou být zapojeny pouze doplňkově a případně je-li dán minimální rozsah doplňkových modulů. 

Dotaz č. 17 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.Odpověď:

Rozdělení plnění mezi školami v partnerství je plně na volbě uchazeče a to jak mezi základem a doplňkem pilotáže, tak i ve vztahu k rozšíření pilotáže. Minimální rozsah doplňkového i rozšiřujících modulů je popsán v příslušné šabloně modulu, která je součástí zadávací dokumentace. Uchazeč si musí ohlídat poměr počtu hodin realizace hlavního modulu pilotáže (odborný výcvik nebo praxe) mezi základem pilotáže a doplňkem pilotáže, jak uvádí zadávací dokumentace (minimálně 60 procent hodin v hlavním modulu musí mít plnění v základu pilotáže).