Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Připravujeme podklady k základním kvalifikačním předpokladům pro projekt POSPOLU a na celní správě a finančním úřadu po nás chtějí za vystaveni dokladu o bezdlužnosti částku 100,-Kč za vydání takového dokladu. Je možné si dat tyto náklady někam do rozpočtu (na projektu se podílí 4 školy, my jsme byli ochotni na svá bedra vzít roli žadatele v rámci projektu) , abychom jako škola částky týkající se projektu dostali zpět a netratili? Při představě, že by podobné peníze požadovaly například zdravotní pojišťovny a další úřady, rázem se částka zvedne do poměrně vysokých výšin. 

Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.


Odpověď:

Uchazeč si do nákladů může dát jakékoliv výdaje, které nejsou v rozporu s články III.6 a III.7 vzorové smlouvy. Zmíněné výdaje si tedy může uchazeč zahrnout do předpokládaných výdajů za režii partnerství.