Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 4 ze dne 28. 6.:

Prosím o objasnění podmínky “Odborného výcviku v určeném oboru či oborech se musí účastnit vždy minimálně 25 žáků“ – pokud vytvoříme partnerství 1 škola a 2 firmy a z té školy bude každou firmu navštěvovat např.13 žáků, což dává dohromady 26 žáků na školu. Je tato podmínka splněna?   

Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 4 ze dne 28. 6.


Odpověď:

Ano, v tomto konkrétním případě je podmínka splněna, pokud obě firmy mají provozovnu v určeném regionu a pokud vybraných 26 žáků jsou žáky denního studia určeného oboru. Určený obor nebo region je dán číslem partnerství, do kterého uchazeč podává nabídku (1 až 25). Tedy například v případě partnerství 18 musí být žáci ze skupiny 36 (Stavebnictví, geodézie a kartografie) skupiny H (aby mohli absolvovat odborný výcvik) a provozovny obou firem musí být v některém z určených regionů (Praha nebo Středočeský kraj nebo Jihočeský nebo Plzeňský).