Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.

Rádi bychom si ověřili, zda rozumíme správně znění zadávací dokumentace. V partnerství č. 1 jsou uvedeny dvě skupiny oborů. Obory skupiny 23 a 26, vybereme-li z těchto dvou skupin oborů např. 4 obory v nichž se připravují žáci, a které jsou pro našeho partnera vhodné a přitom splníme podmínku min. 25 žáků a 5000 hodin. Můžeme takto koncipovat nabídku? Pokud podáme nabídku i do partnerství 18, je nutné znovu splnit podmínku min. 25 žáků a 5000 hodin?   

Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.


Odpověď:

Pokud uchazeč vybere pro plnění předmětu veřejné zakázky 4 obory, v případě partnerství 1 je možné vybrat pouze obory ze skupiny 23 NEBO pouze obory skupiny 26 NEBO obory kombinovaně z obou skupin (23 a 26), potom je podmínka pro podání nabídky splněna. Počty žáků se pak sčítají po jednotlivých oborech (např. 10 + 10 + 5 + 5), musí být splněna podmínka minima 5 žáků na jednu podanou šablonu (tedy pro jednotlivý obor). U hodin se pracuje se součty také (např. 2000 + 4000 + 2000 + 1000), v případě partnerství 1 tedy minimum 1000 hodin na šablonu (tedy pro jednotlivý obor) a minimum 5000 za součet přes všechny podané šablony v základu i doplňku pilotáže.

Pokud uchazeč podá nabídku i do partnerství 18, je nutné znovu splnit všechny podmínky popsané zadávací dokumentací. Pokud jeden uchazeč podá více nabídek pro více částí veřejné zakázky, posuzují se tyto nabídky odděleně a hodnotící komise nebude nijak posuzovat vazbu podaných nabídek ve více částech veřejné zakázky.