Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Rozsah výuky Na straně 10 ZD je uveden požadavek „Celkový součet hodin odborného výcviku v určeném oboru či oborech musí činit minimálně 5 000 hodin“. Je těmito 5 tis hodinami myšleno žákohodiny? Např. pokud provedu odborný výcvik v rozsahu 8 hodin pro 10 žáků, bude se to rovnat 80 hodinám? 

Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.


Odpověď:

Ano, jsou myšleny žákohodiny.