Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 9 ze dne 11. 7.

Jsme strojírenská firma se sídlem ve Středočeském kraji. V partnerství s naší firmou budou 2 střední školy. Jedna škola má sídlo také ve Středočeském kraji (min. 22 žáků učebního oboru nástrojař) a druhá škola má sídlo v Plzeňském kraji (min. 6 žáků maturitního oboru mechanik seřizovač se zaměřením na CNC obráběcí stroje). Odborný výcvik se uskuteční v naší firmě. Je možné splnit podmínku min. 25 žáků tím, že žáci při odborném výcviku v naší firmě budou ze dvou středních škol, které jsou z různých krajů? 

Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 9 ze dne 11. 7.


Odpověď:

Pro posouzení, zda je naplněn minimální počet žáků v určeném regionu je rozhodující místo, kde k odbornému výcviku (v hlavním modulu) dochází. Pokud tedy budou všichni žáci vykonávat odborný výcvik na pracovišti Vaší firmy, není pro účely pilotáže rozhodující, zda jsou ze školy mimo stanovený region.