Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 1 ze dne 20. 6.:

V podmínkách zadávací dokumentace pro obor je: „ Odborného výcviku v určeném oboruči oborech se musí účastnit vždy minimálně 25 žáků“ , znamená to, že 25 žáků musí být denně po dobu odborného výcviku přítomno ve firmě ?

Dotaz č. 1 uveřejněný v Dodatečné informaci 1 ze dne 20. 6.:


Odpověď:

Není tomu tak, plnění veřejné zakázky počítá s tím, že v rámci modulu odborný výcvik (jako hlavního modulu) uchazeč nabídne celkový počet hodin (minimálně 5000), který rozdělí minimálně mezi 25 žáků(rovnoměrně nebo dle podmínek zapojených škol a svého ŠVP). Rozložení hodin v době plnění zakázky (od podpisu smlouvy do 31/1/2015) je na zvážení uchazeče a součástí jeho nabídky.