Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Jak správně doložit kvalifikační předpoklady dodavatele a subdodavatelů dle par. 53 ods.1 zák. o veř. Zakázkách. (v zadávací dokumentaci) písmeno g). A v Dodatečné informaci č. 3 odpovědi č. 11 uvádíte ad 3) – potvrzení příslušné zdravotní pojišťovny ad 4) postačí čestné prohlášení, znamená to doložit oba dokumenty nebo stačí jen jeden? 

Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.


Odpověď:

Zadavatel tímto upravuje svoji odpověď z Dodatečné informace č. 3 – dotaz č. 11

Ke splnění podmínky stanovené v zákoně č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v § 53 odst. 1 písm. g) postačí dle § 53 odst. 3 písm. d) pouze předložení čestného prohlášení.

Upozornění zadavatele: V části odpovědi ad 3 byl původně uveden k § 53 odst. 1 písm. g) požadavek na doložení potvrzení příslušné zdravotní pojišťovny. Zadavatel tuto odpověď revidoval na základě dotazu č. 10 uveřejněného v Dodatečné informaci 11 ze dne 18.7., platí část odpovědi ad 4, dle které stačí k písm. g) doložit čestné prohlášení.