Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

Celková cena naší nabídky bez DPH nesmí překročit 1 800 000 Kč? 

Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.:


Odpověď:

V článku 4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny (str. 14) zadávací dokumentace uvádí zadavatel, že jeho disponibilní finanční prostředky pro část 1-23 této veřejné zakázky činí maximálně 1.800.000,- Kč bez DPH a pro část 24 a 25 činí maximálně 1.166.300,- Kč bez DPH. Logicky by tedy nabídka pro jednotlivé části neměla překračovat finanční limity stanovené zadavatelem. Finanční prostředky určené na plnění předmětu této veřejné zakázky jsou čerpány z evropských fondů a ze státního rozpočtu a zadavatel nemůže peníze určené na plnění veřejné zakázky navyšovat.