Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.

Koordinátor partnerství by měl vykonávat funkci prostředníka a koordinátora všech subjektů zapojených v partnerství (tedy mezi všemi školami a všemi firmami zapojenými v partnerství). Musí mít vzdělání v alespoň jednom z oborů, které jsou určeny v zadávací dokumentaci pro konkrétní část veřejné zakázky, pro kterou uchazeč podává nabídku? Nebo postačí např. ekonomické vzdělání a praxe odpovídající náplni zakázky? 

Dotaz č. 10 uveřejněný v Dodatečné informaci 5 ze dne 1. 7.:


Odpověď:

Koordinátor nemusí mít vzdělání v určených oborech popsaných zadávací dokumentací. Ekonomické vzdělání a praxe odpovídající předmětu plnění veřejné zakázky pro splnění kvalifikačních předpokladů u této osoby v konkrétním dotazu tedy postačí.