Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* K tabulce 1 Územně správní členění v České republice je: Republika-Regiony soudržnosti-Kraje-Okresy-Obce Historické dělení na Čechy, Moravu a Slezsko je zavádějící a nepřesné, mělo by se upřesnit výčtem krajů. V opačném případě je zakázka zadána nejednoznačně.  Jaký je názor zadavatele? 

Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Za Moravu a Slezsko považuje zadavatel pro potřeby této veřejné zakázky kraje Jihomoravský, Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký a z kraje Vysočina okresy Třebíč, Jihlava a Žďár nad Sázavou. Zbývající kraje a okresy považuje za Čechy.

S ohledem na připomínku tazatele se v části 2.2 zadávací dokumentace – „Podrobný popis veřejné zakázky“ mění  text v Tabulce č. 1 následujícím způsobem:

Slovo „Čechy“ se nahrazuje slovy: „Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Liberecký kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Jihočeský kraj, kraj Vysočina – okresy  Havlíčkův Brod, Pelhřimov“.

Slova „Morava a Slezsko“ se nahrazuje slovy: „Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, kraj Vysočina – okresy Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou“.