Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.

Je možné podat nabídku, pokud se odborná praxe či odborný výcvik bude pravděpodobně týkat jiných oborů než máte v přehledu oborů (viz výzva k podání nabídek Programu Pospolu na Zajištění pilotáže), a to především těchto činností týkající se odborné praxe: - sportovni marketing a alternativni pristup k marketingovym aktivitam Studenti získají praxi v nize popsanych oblastech: - zaklady marketingu, prakticke pouzit marketingovych aktivit v praxi - reklama - organizace - vedeni skupiny lidi, leadership - celorocni podil na priprave 3 top Akci s vrcholem European Tour Pokud bychom do výše popsaných aktivit v rámci studentských praxí zahrnuli studenty z Vámi určených možný oborů, je možné podat nabídku?  Je možné podat nabídku, pokud se odborná praxe či odborný výcvik bude pravděpodobně týkat jiných oborů než máte v přehledu oborů (viz výzva k podání nabídek Programu Pospolu na Zajištění pilotáže), a to především těchto činností týkající se odborné praxe: - sportovni marketing a alternativni pristup k marketingovym aktivitam Studenti získají praxi v nize popsanych oblastech: - zaklady marketingu, prakticke pouzit marketingovych aktivit v praxi - reklama - organizace - vedeni skupiny lidi, leadership - celorocni podil na priprave 3 top Akci s vrcholem European Tour Pokud bychom do výše popsaných aktivit v rámci studentských praxí zahrnuli studenty z Vámi určených možný oborů, je možné podat nabídku? 

Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 11 ze dne 18. 7.


Odpověď:

Pilotáž musí být zaměřena na skupiny oborů vyjmenované v zadávací dokumentaci na stránce 9. Realizace modulů je v přímé vazbě na konkrétní RVP těchto oborů, potažmo ŠVP konkrétních škol v partnerství. Na vámi uváděná témata se v žádné skupině oborů odborný výcvik, resp. odborná praxe, primárně nezaměřuje. Proto pokud byste uvažovali o podání nabídky, je nutné ji podat s jinými subjekty a nalézt odpovídající školu a firmu, které jsou schopné zabezpečit konání základního modulu.