Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.

Při vyplňování jednotlivých šablon a celého projektu pracujeme s čísly, která jme schopni v každém případě dodržet. Je to pochopitelné hlavně z důvodu sankčních pokut uvedených ve smlouvě. V praktické realizaci projektu se dá tedy předpokládat, že tato čísla (počet žáků a hodin) překročíme. Je to přípustné? Pokud tedy tato situace nastane, jak poté postupovat. Zda zastavit pilotáž, jakmile dosáhneme námi definovaných počtů nebo zda pokračovat dále a v závěrečné zprávě zmínit prakticky realizovaná počty žáků a hodin odborného výcviku ve firmách? 

Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 12 ze dne 23. 7.


Odpověď:

V průběhu pilotáže je třeba realizovat alespoň požadovaný, resp. smluvně dohodnutý počet hodin, zapojených žáků apod. Jejich překročení v rámci pilotáže je přípustné a může být vykazováno ve zprávách ke stavu partnerství.