Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Co když pilotáž v daném období bude trvat méně než 30 dní. Jak se bude tato skutečnost fakturovat?  Dofakturuje se v rámci poslední faktury do výše maximální ceny minus záloha? o   Bude se to přidávat k dalšímu fakturačnímu období? 

Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.


Odpověď:

Pokud bude pilotáž v daném období trvat méně než 30 dní, bude moci dodavatel náklady na realizaci pilotáže v tomto krátkém období zahrnout do faktury v nejbližším dalším období. Vyplacení zálohy jasně popisuje odstavec III.13ab vzorové smlouvy.