Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Lze poskytnout žákovi odměnu za odborný výcvik a zahrnout do rozpočtu? 

Dotaz č. 11 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.


Odpověď:

Ano, je to možné.  Podmínky pro čerpání financí jsou uvedeny v části III. odst. 5-8 vzorové smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace) a v příloze č. 11 zadávací dokumentace - Plánované výdaje pilotáže.