Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* K3. Organizační zajištění partnerství Jaká je metodika provádění kontrol a hodnocení zpráv prováděných supervizorem? Nemá ji poskytnout zadavatel při vyhlášení zakázky? Proč není známa v době vyhlášení zakázky? 

Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Této problematice se již zadavatel obšírně věnoval. Viz odpovědi na dotaz č. 3 uveřejněný v dodatečné informaci 6, dotaz č. 1 uveřejněný v dodatečné informaci 7 a dotaz č. 20 uveřejněný v dodatečné informaci 8.