Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.

Prosím vás o odpověď na níže uvedené dotazy ohledně rozpočtu. Položka "Ostatní služby" -  můžete uvést nějaký konkrétní příklad, co lze zařadit do této položky ? 

Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 15 ze dne 1. 8.


Odpověď:

Zadavatel předpokládá, že do této položky uchazeči vyčíslí výdaje, které nemají charakter výdaje za služby uvedené v jiných kolonkách položkového rozpočtu (kde je uvedena např. publicita). Jelikož součástí nabídky uchazeče je popsání konkrétního zajištění a realizace modelu spolupráce školy a firmy, mohou být uvedeny např. výdaje na tisk materiálů pro žáky či učitele či jiné výdaje dle charakteru modelu, která uchazeč nabízí.