Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Bude zohledněna nějakým způsobem eventuelní dlouhodobá nemoc žáka absentujícího v OV? Nebo je potřeba vytvořit hodinovou rezervu ke kryti takovýchto ztrát (např. si napočítat 9000 hodin, ale uvést závazně jen 8000)? A bude se např. počítat zapojeny žák, i když třeba absolvuje jen 100 hodin OV? Samozřejmě za předpokladu že zbývající (minimálně) čtyři další v dané šabloně pro konkrétní obor v součtu s nim naplní minimální hodinovou dotaci šablony OV? 

Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.:


Odpověď:

Doporučujeme vytvořit rezervu nikoliv v počtu hodin (to by uchazeče znevýhodňovalo), ale vytvořit si rezervu počtu žáků, kterými můžete nemocné žáky na pracovišti nahradit. Započítávat se bude každý zapojený žák. Je třeba ale myslet na to, že se budou hodnotit i výsledky žáků.