Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

Je možné začlenit firmu zabývající se trochu jinou, nežli technickou činností, do tohoto projektu? 

Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.


Odpověď:

Předkladatelem nabídky (tedy uchazečem) může být kterýkoliv subjekt, který splní kvalifikační předpoklady stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci. Zásadní pro přípravu nabídek je dohodnutá spolupráce firmy nebo firem s konkrétní školou nebo školami v tom smyslu, že subjekt za sféru zaměstnavatelů dokáže nabídnout škole nebo školám reálné pracovní prostředí, kde bude docházet k plnění vybraných modulů popsaných veřejnou zakázkou.