Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Jako škola podáme nabídku, jejíž součástí bude smlouva o partnerství s firmou. Firma nebude subdodavatelem. Je nutné doložit kvalifikační předpoklady dané firmy? 

Dotaz č. 12 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.


Odpověď:

Dotaz je nesrozumitelný. Pokud firma realizuje část nabídky, musí být z hlediska veřejné zakázky buď subdodavatelem toho, kdo nabídku podává (ve vašem případě školy) nebo musí škola a firma podat společnou nabídku. Není jasné, v jakém jiném postavení by firma vůči škole měla být.