Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.

* K4. Požadavky na zpracování ceny Proč nejsou zadavatelem požadovány jednotkové ceny za jednotlivé výkony a objemy těchto výkonů z nich sestaven rozpočet, pro možné porovnání a objektivní hodnocení jednotlivých nabídek? Proč zadavatel nepožaduje po dodavateli transparentní způsob, jak k nabídkové ceně došel? 

Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 10 ze dne 16. 7.


Odpověď:

Jednotkové ceny v rámci jednotlivých nabídek lze počítat z konkrétní nabídky uchazeče, který v každém modulu jasně popisuje počty hodin výuky nebo počty hodin učitelů na stážích a celkovou cenu za realizaci modulu (viz požadovaný položkový rozpočet). Není tedy nutné požadovat tyto údaje konkrétně v samotné nabídce. V šablonách jednotlivých modulů je dostatek prostoru, aby uchazeči způsob výpočtu nabídkové ceny uváděli v souladu s pokyny, které jednotlivé šablony obsahují.