Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.:

Ráda bych Vás požádala o informaci k variantám A a B a provazbě odborného výcviku a odborné praxe. Specifikujte prosím, že můžeme jako hlavní modul použít variantu A tzn. odborný výcvik ve strojírenském oboru a jako rozšiřující moduly odbornou praxi v oborech M (23 strojírenství, 24 elektrotechnika a 37 doprava). 

Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.:


Odpověď:

Ano, takto je možné nabídku koncipovat pro partnerství 1 až 13 za splnění dalších podmínek daných zadávací dokumentací.