Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.

Jak (kdy) bude možné čerpat finanční prostředky veřejné zakázky (č.1-23)? 

Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 3 ze dne 27. 6.


Odpověď:

Platby za realizaci zakázky budou probíhat v souladu s ustanoveními části III. vzorové smlouvy mezi mezi objednatelem a poskytovatelem, který příslušnou část veřejné zakázky vysoutěží. Smlouva je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Platby budou realizovány v průběhu celého období pilotáže na základě faktur, a to v několika splátkách vždy poté, co bude řádně zrealizována určitá část partnerství (viz článek III, body 10, 11 a 13 smlouvy). Objednatel poskytne poskytovateli do 15 dní od podpisu smlouvy zálohovou platbu ve výši 10% z celkové ceny plnění.