Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Dobrý den, prosím o sdělení  v jakém režimu (DE MINIMIS apod.) bude čerpána dotace a podle jakého klíče bude rozdělena mezi žadatele (škola) a partnery (firmy). 

Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.


Odpověď:

Za podmínek stanovených příslušným Operačním programem a při splnění podmínek stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci a vzorové smlouvě by plnění předmětu veřejné zakázky nemělo zakládat vznik veřejné podpory.

Při plnění předmětu veřejné zakázky nepůjde o dotaci, ale o obchodněprávní vztah, který vznikne na základě výsledků zadávacího řízení mezi zadavatelem a vítězným uchazečem, který je pak dále zodpovědný ve vztahu ke svým subdodavatelům. Rozdělení finančních prostředků v partnerství by si měli řešit jednotlivé subjekty mezi sebou. V případě společné nabídky požaduje objednatel, aby dodavatel označil, který ze subjektů bude fakturačním partnerem objednatele (viz část III. odst. 15 vzorové smlouvy).