Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.

Prosím o zodpovězení dotazu, který se týká doložení písemných smluv se subdodavateli. Existuje nějaký vzor těchto dohod nebo při jejich sestavování máme vycházet ze smlouvy dle přílohy č. 2? 

Dotaz č. 13 uveřejněný v Dodatečné informaci 8 ze dne 9. 7.


Odpověď:

Vzor smlouvy se subdodavatelem není. Obsah a rozsah spolupráce subjektů si určují smluvní strany vzájemnou dohodou. Obsah takové smlouvy nelze převést do obecného smluvního vzoru. Příloha č. 2 je vzorová smlouva k plnění předmětu veřejné zakázky, která bude uzavřena mezi zadavatelem a uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější. V žádném případě tato smlouva nemůže být použita jako vzor subdodavatelské smlouvy. Subdodavatelskou smlouvu musí sjednat a uzavřít dotčené smluvní strany samostatně. K jejímu sjednání mohou smluvní strany využít služeb advokáta či jiného právníka.