Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.

Je potřeba povinnost dodavatele stanovenou v čl. VII. odst. 23 návrhu smlouvy doložit pojistnou smlouvou dodavatele? 

Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 13 ze dne 26. 7.


 

Odpověď:

Pojistnou smlouvu předloží dodavatel pouze na vyžádání zadavatele. Není nutné, aby pojistná smlouva byla přílohou smlouvy.