Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.

Potřebujeme pro přípravu pilotního projektu znát přesný alikvotní poměr pro hodiny tzn. - 60% odborného výcviku (varianta A) bude kolik hodin? - 40% odborné praxe (varianta B pro výše uvedené obory) bude kolik hodin? 

Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 2 ze dne 25. 6.:


Odpověď:

Varianty A a B nelze kombinovat v jedné nabídce, jeden uchazeč má ovšem možnost podat více nabídek pro různé části zakázky (partnerství 1-25). Dále komentujeme volbu uchazeče podat nabídku jako variantu A. Počet hodin musí být alespoň 5000 v hlavním modulu odborný výcvik, konkrétní počet hodin uvede uchazeč v popisu nabídky (součtem jsou hodiny nabízeny pro výcvik v určeném oboru pro základ pilotáže nebo pro jakýkoliv další podpořený obor zakázky v doplňku pilotáže – součet musí být větší nebo roven 5000). Procenta není nutné počítat, pokud nabídka obsahuje odborný výcvik pouze pro jeden obor. V rozšíření pilotáže musí uchazeč splnit minimální počet hodin pro danou šablonu. Pro odbornou praxi je to 700 hodin. Nepočítá se žádná vazba počtu hodin mezi hlavním modulem (odborným výcvikem) a rozšiřujícími moduly (např. odborná praxe).