Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.

Prosím o sdělení – výčet všech dokumentů (výpis z OR apod.), které musí dodat jednotlivé firmy, pokud by vytvořila partnerskou dvojici škola (jako žadatel) a více firem. 

Dotaz č. 14 uveřejněný v Dodatečné informaci 6 ze dne 3.7.


Odpověď:

Tyto informace obsahuje část 5. Kvalifikace uchazečů zadávací dokumentace. Navíc k tomuto tématu zadavatel odpovídal již na několik dotazů - viz zveřejněné dodatečné informace (např. dodatečné informace č. 3 odpověď na dotaz č. 11, nebo dodatečné informace č. 5 odpověď na dotaz č. 6)